H A N D G E M A A K T E   L E E R P R O D U C T E N 

U I T   E I G E N   A T E L I E R

 
Design met passie voor leer, vorm en eenvoud! 

De kracht en het uitgangspunt van elk design is de puurheid van het materiaal, de schoonheid van de vorm en de bescheiden eenvoud. 

Als het design tot stand is gekomen worden de producten met de hand gemaakt in ons Atelier in Zierikzee. 
Waarbij wij met liefde gebruik maken van het mooiste leer en de beste gereedschappen.


A L L E   P R O D U C T E N   Z I J N   V E R K R I J G B A A R  I N  

1 0  V E R S C H I L L E N D E  K L E U R E N !

V A N A F  E U R O  5 0   G R A T I S   V E R Z E N D I N G  (O N D E R  E U R O 50  E U R O 4,50 V E R Z E N D K O S T E N)

Volg @MIEN.DESIGN op Instagram of Facebook,
INSTAGRAM: